REGULAMIN STRONY WWW.POGOTOWIEJABLUSZKOWE.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

O FIRMIE

Właścicielem strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.pogotowiejabluszkowe.pl (dalej jako: „Strona”) jest Oskar Tarchała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Oskar Tarchała Pogotowie Jabłuszkowe z siedzibą w Nowym Sączu (adres siedziby: ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz, adres do doręczeń: ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz); wpisaną do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej pod numerem  NIP: 7352870577,REGON: 366881876 oraz adres poczty elektronicznej: pogotowie.jabluszkowe@gmail.com (zwany dalej jako: „Pogotowie Jabłuszkowe”).

 

Pogotowie Jabłuszkowe zajmuje się serwisowaniem i naprawą sprzętu głównie marki Apple od 2017 roku. Serwis dokonuje napraw smartfonów, tabletów, smartwatchy oraz komputerów w ramach czynności  pogwarancyjnych. Obsługa serwisowa nastawiona jest na urządzenia mobilne marki Apple, czyli: iPhone, iPad czy MacBook. Stoimy na stanowisku, że zadowolony z obsługi Klient zawsze do nas wraca. Spełniając oczekiwania naszych Klientów, stawiamy na ciągły rozwój i szkolenia. Oferujemy rzetelne i indywidualne podejście do każdego zlecenia, by urządzenia naszych Klientów działały lepiej niż bez zarzutu.

 

Obiekt jest monitorowany oraz nagrywany wraz z dźwiękiem w celu bezpieczeństwa.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA

Strona serwisu: pogotowiejabluszkowe.pl ma na celu informowanie wszystkich potencjalnych Klientów o zakresie działalności firmy Pogotowie Jabłuszkowe i zasadach wykonywania usług przez serwis na rzecz Klientów. Dodatkowa Strona umożliwia złożenie zlecenia naprawy swojego urządzenia. Warunki świadczenia usług naprawy przez Pogotowie Jabłuszkowe określone są w warunkach świadczenia usług serwisowych dostępnych na stronie https://www.pogotowiejabluszkowe.pl/ oraz w serwisie stacjonarnym Pogotowie Jabłuszkowe przy ul. Piotra Skargi 21/1 w Nowym Sączu.

 

Korzystanie z niniejszej strony jest całkowicie bezpłatne oraz winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

W przypadku pojawienia sięproblemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony: 

na adres poczty elektronicznej: pogotowie.jabluszkowe@gmail.com pisemnie na adres: ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Oskar Tarchała, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Pogotowie Jabłuszkowe Oskar Tarchała z siedzibą w Nowym Sączu (33-300 Nowy Sącz) przy ul. Piotra Skargi 21/1, NIP: 7352870577, REGON: 366881876, e-mail do kontaktu: pogotowie.jabluszkowe@gmail.com. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r., dalej RODO w celu realizacji przedmiotu umowy. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie nieokreślonym. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od celu kontaktu podanego przez osobę kontaktującą się z serwisem Pogotowie Jabłuszkowe – konieczność realizacji umowy, której osoba korzystająca ze Strony jest stroną lub podjęcia na jej żądanie działań przed jej zawarciem albo w przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest:

uprzednia zgoda osoby korzystającej ze strony wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub nawet usunięcia przez Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

W przypadku udzielenia przez osobę korzystającą ze Strony zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie. Ponadto w przypadku gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane osoby korzystającej ze Strony w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 

Pliki Cookies (potocznie zwane jako ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę (np. na dysku twardym komputera). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, można znaleźć na stronie internetowej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

Większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy Klient ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

PRAWA AUTORSKIE DO STRONY.

Prawa autorskie do Strony jako całości należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego, a także innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w ramach własnego użytku osobistego. Korzystanie z widniejących na Stronie materiałach treściowych w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela Strony.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SERWISU.

Naprawy wykonywane są przez Serwis Pogotowie Jabłuszkowe z należytą starannością i przy wykorzystaniu najlepszej jakości części i elementów oryginalnych oraz zamiennych. Cennik wykonywanych usług przez Serwis jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.pogotowiejabluszkowe.pl/cennik

 

W przypadku dokonania przez Serwis naprawy na danym sprzęcie więcej niż jednej usługi, istnieje możliwość uzyskania rabatu. W sytuacji, gdy wada czy usterka Klienta nie jest ujęta w przedstawionym na stronie internetowej cenniku, pracownik Serwisu dokona wstępnej wyceny usługi naprawy, a po zaakceptowaniu przez Klienta kwoty naprawy, niezwłocznie przystąpi do naprawy uszkodzonego urządzenia.

 

Czas realizacji usług naprawy wynosi do 14 dni roboczych. W zależności od stwierdzonej usterki, część dokonywanych napraw jest realizowana w tym samym dniu, ponadto istnieje możliwość odbioru urządzenia przez klienta nawet w czasie 30 minut.

Serwis zastrzega sobie prawo wysyłki sprzętu poza adres lokalu do innego oddziału w przypadku, kiedy naprawa na miejscu nie jest możliwa.

 

Serwis udziela gwarancji na dokonaną naprawę (usługę) w wysokości od 3 do 12 miesięcy, a stosowna informacja drukowana jest na zleceniu serwisowym. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady wymienionej części, mimo dokonania przez Serwis naprawy przed upływem terminu udzielonej gwarancji, Serwis dokona ponownej naprawy urządzenia na koszt Serwisu. Ponadto Serwis nie odpowiada za wady ukryte urządzeń oraz udziela gwarancji tylko na wymienione elementy (nie na całe urządzenie). Serwis nie ponosi także odpowiedzialności w przypadku zalania urządzenia cieczą pomimo zastosowanych uszczelek oraz zabezpieczeń producenta.
Rękojmia na usługi nie obowiązuje.

 

Klient oddając urządzenie do serwisu jest zobowiązany do opisania stanu faktycznego sprzętu i nie zataja wad ukrytych mogących ujawnić się w późniejszym użytkowaniu. Jeżeli w okresie gwarancji wystąpi inna usterka urządzenia (niezwiązana z naprawą) serwis zobowiązuje się do przeprowadzenia nieodpłatnej diagnostyki, lecz dalsze koszty naprawy ponosi wtedy Klient. 

 

Serwis Pogotowie Jabłuszkowe nie odpowiada za dane zawarte na urządzeniach Klientów w razie ich utraty na skutek konieczności dokonania naprawy. Klient zostaje uprzedzony o konieczności sporządzenia kopii zapasowej posiadanych danych celem ich trwałego i dalszego przechowywania na urządzeniu.

 

Klient zobowiązany jest odebrać urządzenie do 7 dni od otrzymania informacji o zakończonej naprawie.

 

ZWROTY.

Jeżeli konsument dokonał zakupu w stacjonarnym sklepie, to zgodnie z polskim prawem sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu niewadliwego towaru tylko dlatego, że klient się rozmyślił albo rzecz przestała mu się podobać. 

 

 

KONTAKT Z SERWISEM.

W razie pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt na poniższe dane:

na adres poczty elektronicznej: pogotowie.jabluszkowe@gmail.com pisemnie na adres: ul. Piotra Skargi 21/1, 33-300 Nowy Sącz.

 

 

 

 

ul.Piotra Skargi 21/1

33-300 Nowy Sącz

pogotowie.jabluszkowe@gmail.com